×
دکتر مهدی فرخ سیر
 • متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
 • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی همدان۱۳۷۶
 • فارغ التحصیل تخصص عفونی و گرمسیری ۱۳۹۳
 • مسئول فنی بیمارستان ولیعصر تویسرکان به مدت ۶ سال
 • کنترل بیماری کرونا در منطقه غرب کشور
 • مشاوره پزشکی و بازیگر سریال روزگار قریب
 • فارغ التحصیل کارگردانی انجمن سینمای جوان ۱۳۹۵
 • پزشک قراردادی بیمارستان چمران تهران
 • پزشک قراردادی درمانگاه شهرداری منطقه ۶ تهران
 • پزشک قراردادی درمانگاه شهرک شهید فکوری تهران
 • پزشک قرادادی درمانگاه شهید نامجو اتکا نازی آباد
 • پزشک قراردادی درمانگاه دکتر ساوه صنایع دفاع پارچین

بیماری ژنژیواستوماتیت هرپسی


بیماری مونونوکلئوز عفونی

برای آشنایی بیشتر با بیماری مونونوکلئوز عفونی کلیک کنید


بیماری تیروئید تحت حاد

برای آشنایی بیشتر با بیماری تیروئید تحت حاد کلیک کنید


درمان زگیل تناسلی

برای آشنایی بیشتر با درمان زگیل تناسلی کلیک کنید


توضیحات دکتر فرخ سیر درخصوص برنامه واکسیناسیون کرونا